„K nahlášené události přijíždějí naše jednotky, aby co nejrychleji pomohly zraněným a předaly je do péče zdravotníků. Před jejich příjezdem hasiči osoby dekontaminují a další zjišťují, jaká látka způsobila jejich zdravotní potíže. Současně hasiči také zabezpečí místo, aby nemohlo dojít k dalšímu úniku nebezpečné látky,“ vysvětlil na místě cvičení, na návsi v Malovidech u Vlašimi, Jiří Sokol, velitel stanice profesionálních hasičů Vlašim, který současně námět celého cvičení připravil, řídil a korigoval.

„Do cvičení se zapojilo zhruba pětadvacet hasičů z Benešova Vlašimi. Na místo byla povolána také jednotka profesionálních hasičů z továrny Sellier&Bellot,“ dodal Jiří Sokol.Mezi hodnotiteli byli i odborníci z protichemické jednotky z Kamenice z Prahy-východ. V rámci okresu Benešov bylo cvičení v Malovidech jedním z největších letošních prověrek znalostí a umu profesionálních hasičů. Obdobná cvičení s různou tématikou mají hasiči na Benešovsku každoročně zhruba čtyři.