V posledních deseti letech se sbor snaží zdokonalovat a zlepšovat jak v oblasti prevence tak i represe. Každý rok absolvuje výjezdová jednotka školení dýchacích přístrojů.

Podle potřeby ale také školení velitelů, strojníků, rozhodčích, obsluhu motorových pil nebo radiostanic. Oblíbená jsou také cvičení, která připravuje OSH Benešov pro všechny okresní sbory a kde členové našeho sboru získávají nejen cenné zkušenosti pro „ostrý“ výjezd, ale kde panuje i veselá a kamarádská nálada.

Pro udržení dobrého jména sboru pořádá výbor každý rok v místní sokolovně pro všechny své členy a širokou veřejnost tradiční hasičský ples, který jako jediný si zachoval svoji úroveň, je hojně navštěvován a velice kladně hodnocen. Z výtěžku plesu jsou financovány především uniformy pro členy, kteří by svůj sbor měli vhodně reprezentovat.

V neposlední řadě je snaha udržet svoji zásahovou, nyní téměř již historickou techniku v bezvadném stavu. Velkým úsilím se to doposud daří, avšak sbor již dlouhou dobu čeká na současným potřebám vyhovující zásahové vozidlo.

V budoucnu bychom dále rádi plnili všechny úkoly, které jsme si před sebe předsevzali: především být k dispozici svým spoluobčanům, chránit jejich životy a majetek a vždy jim jakkoli pomoci.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE

Sbor dobrovolných hasičů, nyní již města Neveklova, se po dobu deseti let od vydání okresní kroniky změnil k nepoznání. V roce 1999 oslavil velké výročí, a to 120 let trvání.

V roce 2002 se sbor stal poloprofesionální jednotkou s označením JPO II, která na výzvu HZS Benešov vyjíždí k zásahům nejen v obci ale i v rámci celého okresu. I proto byla na žádost obce v roce 2004 přidělena od HZS Benešov automobilová cisterna CAS 32 na podvozku Tatra 148 ve velmi zachovalém stavu, která je nedílnou součástí většiny zásahů.

V roce 2003 jako vůbec první člen našeho sboru získal J. Mošnička nejvyšší hasičské ocenění „Zasloužilý hasič“. Začátek roku 2004 probíhal v duchu příprav na 130-ti leté výročí trvání sboru. Smutné změny ve složení výboru nastaly po úmrtí starosty J. Vrňáka, kterého nahradil jeho zástupce Z. Lajšner.

Ke konci roku 2004 sbor obdržel pamětní stuhu ke 140. výročí, kterou na návrh OSH udělilo ústředí SH ČMS s tím, že věří, že není poslední a všichni členové sboru budou dělat praporu čest. Obec Neveklov v roce 2005 oslavila 720 let výročí od první zmínky o obci. Při této příležitosti se uskutečnila velká oslava s předáním nového obecního praporu.

Náš sbor se zúčastnil hojně navštívené oslavy jak při průvodu s historickým sborovým praporem, tak i ukázkou zásahu požární techniky při naaranžovaném požáru a záchraně osob na náměstí. Při této příležitosti se rovněž uskutečnil den otevřených dveří v požární zbrojnici se seznámením občanů s požární technikou.

V roce 2006 oslavil sbor 130 let od jeho založení. Sbor připravil pro veřejnost širokou nabídku jak vlastních, tak cizích ukázek. Výjezdová jednotka likvidovala požár automobilu, družstvo žen symbolický požár rodinného domu a v neposlední řadě HZS Benešov prezentoval svojí nejmodernější techniku.

Tento rok se po dlouhé době podařilo znovu obnovit právě družstvo žen, které na soutěžích slaví nemalé úspěchy. Proběhli také zkoušky odbornosti II. a III. stupně, kterých se zúčastnila celá výjezdová jednotka.

Ocenění v podobě titulu „Zasloužilý hasič“ získal v tomto roce zcela oprávněně A. Sochůrek. V následujícím roce 2007 dostal sbor těžkou ránu v podobě smrti nejprve strojníka A. Sochůrka a nedlouho poté i velitele V. Holuba.

Náplastí na tyto rány bylo alespoň to, že se výboru po dlouhých letech povedlo obnovit i družstvo mládeže, které je aktivní především v místních soutěžích a je vedeno k tomu, aby se všichni jeho členové stali dobrými hasiči a našimi následníky.

Velitelé družstva mládeže proto od tohoto roku pořádají také každoroční letní soustředění, které se těší velké oblibě. V roce 2008 proběhlo taktické námětové cvičení v budově základní školy, které mělo za úkol prověřit akceschopnost nejen výjezdové jednotky, ale i ostatních sborů a HZS Benešov. Rok 2009 začal příjemným oznámením a to v podobě ocenění V. Mrázka titulem „Zasloužilý hasič“.

MILOSLAV TARDOVSKÝ, PAVEL BUMBÁLEK