Galerie: Slavnostně ukončili stavbu Protipovodňová ochrana města Sázavy