Galerie: Nový kostel pro Neratovice chystají architekt Fránek a výtvarník Plesl

Moderní kostel od Zdeňka Fránka by měl v Neratovicích vyrůst během dvou tří let. Křišťálové kmeny a větve jsou rozmístěny před renesančním oltářem muzea a nasvíceny UV světlem. „Ve své tvorbě se velice často dotýkám tématu víry. Přesněji řečeno, jak to nejlépe vyjádřil Jan Ámos Komenský, labyrintu světa a ráje srdce,“ říká známý výtvarník a pedagog Rony Plesl. Neratovický kostel bude tvořen dvěma soustřednými klenbami – a představuje tak návrat ke kořenům církevních staveb.