Galerie: Listina z věže kostela v Sázavě obsahovala i popis situace v roce 1850.