Galerie: Největší příspěvek do sbírky pro Davídka pocházel ze družiny ZŠ Jiráskova