Galerie: První ročník "Mnichovického železného hasiče".