Galerie: Kraj bude těsněji spolupracovat s památkáři