Galerie: Keltský večer se v letošním roce koná již podvanácté.