1/1

Lípa srdčitá zasazená vlasteneckým spolkem u Libouně.

Lípa srdčitá zasazená vlasteneckým spolkem u Libouně.

Zdroj: Daniel Korol