1/1

Azem Brahimi (v černém) z Hradišťka byl na pravé straně největším nebezpečím pro béčko Benešova a Ondřej Hroch ho nestíhal.

Azem Brahimi (v černém) z Hradišťka byl na pravé straně největším nebezpečím pro béčko Benešova a Ondřej Hroch ho nestíhal.

Zdroj: Robin Novák