1/1

Foto z workshopu.

Foto z workshopu.

Zdroj: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje