Galerie: Čerčanské ochutnávání se koná v zahradě u kulturního domu.