Galerie: Proměny benešovské nemocnice

Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, radní kraje Pavel Pavlík a ředitel benešovské nemocnice Roman Mrva před slavnostním otevřením nově zrekonstruovaného čtvrtého patra interny. Došlo k němu v pátek 14. května. Pavilon interny, do jehož třetího patra povede přes objekt recepce umístěný v centrálním parku prosklený krček z objektu nového centrálního příjmu. Pavilon chirurgie, na který bude centrální urgentní příjem přistavěný. Právě tady bude stát centrální příjem. Právě tady bude stát centrální příjem. Právě tady bude stát centrální příjem. Právě tady bude stát centrální příjem. Pavilon interny, do jehož třetího patra povede přes objekt recepce v centrálním parku prosklený krček. Vpravo je budova dialýzy. Právě tady bude stát centrální příjem. Na tomto místě v centrálním parku vyroste objekt recepce s knihovnami. Pavilon chirurgie, na který bude z jihu přistvěný centrální urgentní příjem. Vizualizace centrálního příjmu. Pohled od chirurgie směrem k interně. Vizualizace centrálního příjmu. Pohled přes park od gynekologicko-porodnického pavilonu. Vizualizace centrálního příjmu. Pohled směrem k Máchově ulici. Vlevo pavilon interny, uprostřed recepce, vpravo přistavěný pavilon chirurgie.