Nepodmíněné tresty

2 SU – Miroslav Jíša (Václavice, zbytek trestu), Petr Bílek (Drachkov, zbytek trestu), Tomáš Houdek (Louňovice B).

Pokuta

2000 korun – Velíš.

Ostatní

Na disciplinární komisi se dostavili zástupci oddílu Velíš Lukáš Kocourek a sekretář Josef Bureš k projednání skutečnosti týkající se hrubých urážek a obvinění členů FAČR z korupce na sociální síti Facebook. Vzhledem k tomu, že zástupci oddílu Velíš k uvedené skutečnosti nedodali žádné objektivní důkazy, které by tuto skutečnost potvrzovaly, bylo rozhodnuto o udělení pořádkové pokuty ve výši 2000 korun oddílu Velíš za provinění dle čl. 17/2 DŘ.

FRANTIŠEK PTÁČNÍK, předseda DKOFS Benešov