Nepodmíněné tresty

3 SU – rozhodčí Michal Babický (ještě pokuta 200 korun).

Žádost o prominutí zbytku trestu

Petr Jiráček (Velíš), Karel Petřina (Trhový Štěpánov). Oběma se trest mění na 1 SU podmíněně do 30. června 2017.

Pokuty za vykoupení se z trestu

500 korun – Filip Voldřich (Čerčany), Martin Bursík (Olbramovice), Petr Koreš (Budenín).

FRANTIŠEK PTÁČNÍK