„Telefonátů bylo opravdu hodně, nejvíc okolo desátého června, když se kluby naplno probudily a zjistily, že můžou volný pohyb hráčů uplatnit," dodal sekretář OFS Benešov Matěj Voráček, jenž si někdy připadal při vysvětlování jako kolovrátek, ale nerozčiloval se a ochotně vysvětloval funkcionářům a hráčům novinku: „Přestupní řád je popsaný velice odborně a někteří lidé tomu nerozumí. Někdy je třeba si předpisy přečíst i několikrát po sobě, než vlastně pochopíme, jak je daná část předpisů myšlena. Sám jsem se mnohokrát musel obracet na kolegy z jiných okresních svazů. Oddíly tak raději zavolají a zeptají se, chtějí to vysvětlit laicky."

Největší radost z nového přestupního řádu mají hráči nad 33 let, jenž můžou odejít do jakéhokoliv oddílu zadarmo a ti ve volném pohybu hráčů chtějí přestupovali na Benešovsku nejvíc. „Hodně toho využili. Je to dobře, protože dříve chtěli některé kluby za starší hráče, kteří chtěli kariéru dohrát na vesnici, nesmyslné částky. Teď jsou volní," kvituje Voráček novinku a vysvětloval klubovým činovníkům, jak mají postupovat, když chtějí hráče, kteří dlouho v klubu nehrají: „„Pokud neodehrají za oddíl za rok ani zápas, tak jsou zadarmo. Lze takto vnímat opakované hostování hráče, který by chtěl přestoupit, ale jeho mateřský klub mu to nechce umožnit. Fotbalisté hrající v zahraničí mohou od 1. 7. 2016 přestoupit mimo mateřský klub, ze kterého odešli do zahraničí, pouze však v případě, že v cizině odehráli více jak 16 měsíců (za poplatek 3000 korun). Pokud jsou tam kratší dobu, musí nový oddíl uhradit poplatek 3000 korun + tabulkové odstupné mateřskému klubu."

Sekretář OFS Benešov ale nevidí, že by oddíly panikařily. „Pro hráče, kteří se nedokázali dohodnout, tak je volný pohyb hráčů jednodušší. Pro ty, co vědí, že jim to problém dělat nebude, tak si počkají na termín od 1. července do 22. září a udělají přestup v pohodě na dohodu, protože nemají problémy s kluby," říká Matěj Voráček a trochu smutní: „Škoda, že u mládeže nezůstaly hostování nebo alespoň střídavé starty. Naštěstí nám to tolik hráčů neubralo a pro příští ročník je klubů a soutěží podobně. Především i díky možnému sdružení oddílů kategorii mládeže, jak tomu bylo k vidění i letos."

Technicky by celá novinka měla fungovat tak, že v informačním systému svazu si oprávněný činovník klubu najde hráče, o kterého má zájem a zadá volný přestup. Systém pak spočítá tabulkovou cenu, kterou nový klub uhradí na FAČR a ten následně částku předá původnímu hráčovu klubu. Volné přestupy jsou však možné pouze od prvního do dvacátého června, s tím, že přestup proběhne až k prvnímu červenci. Mimo tento termín se pak dá klasicky přestupovat po dohodě obou klubů. Novinkou pak je, že byla zrušena možnost hostování.

Výše popsané se však týká pouze amatérů, nikoliv profesionálních hráčů.