Doslova hřebíček do rakve fotbalu, jak uvedl zastupitel František Kašpárek, zatloukli sami týnečtí politici tím, že ponechali v platnosti vyhlášku o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt schválenou v polovině loňska. Ta provozovateli kempu v Náklí, týneckým fotbalistům, nařizuje vybírání vyšších příspěvků za pobyt turistů. A to podle prezidenta FK Stanislava Jandy, přinese úbytek vodáků a tím i příjmů do fotbalové kasy.

Orodování početné delegace fotbalistů při poslední loňské schůzi zastupitelů sice nepřineslo zrušení či úpravu zmiňované vyhlášky, ale alespoň to, že město fotbalistům na práci s dětmi poskytlo dotaci ve výši rekreačního a pobytového poplatku z tábořiště a ubytovny.

Jenže to celý problém s financováním fotbalu v Týnci neřeší. Právě na to, ale především na diskusi, která se strhla po hromadném odchodu sportovců z uvedené, loňské schůze a nenechala na nich nit suchou, narážel svým projevem a kritikou prezident FK při letošním prvním jednání zastupitelstva.

„Vyrovnaný rozpočet fotbalu nelze přirovnávat k rozpočtu rybářů nebo myslivců," argumentoval prezident FK Stanislav Janda. „Pochopil bych, kdyby pan Kašpárek operoval vyrovnaným rozpočtem provozu tělocvičny ve Zbořeném Kostelci, kde by příjmy za pronájem pokryly náklady za provoz," míní Janda s tím, že také chápe, že sestavení vyrovnané rozvahy tělocvičny, je stejně obtížné či dokonce nemožné, jako je tomu v případě fotbalového klubu FK Fercom.

Do problému týneckých fotbalistů se při poslední loňské schůzi zastupitelstva necitlivě vložila také místostarostka Týnce Adriana Bursová.
Právě proto sklidila rozhořčené reakce delegace fotbalistů čítající více než dvacet členů.

Po jejich odchodu si ale neodpustila prohlášení, že fotbalistům předešlou diskusí s Jandou otevřela oči a ti mladší teprve nyní zjistili, jaká je skutečnost hospodaření klubu. Prý i proto dojde v jejich výboru a valné hromadě k vyjasňování a rozepřím. Upozornila také, že by město nemělo fotbalistům neustále ustupovat a nemělo by se jimi nechat vydírat.

„Paní místostarostka by si neměla plést pojem vydírání se snahou klubu pokračovat v práci, která je zaměřená především na mládež," četl prezident FK Fercom z připravených podkladů.

Janda poukázal také na vyjádření místostarostky, že fotbalisté hned v úvodu roku 2013 spotřebují příspěvky na mládež na krytí energií a budou dál v krizi.

„Pokud poskytování zálohy v minulých letech paní místostarostce vadilo, mohu ji ujistit, že jsme se s manželkou domluvili a poskytli klubu ze svého finanční pomoc ve výši osmdesát tisíc korun. Jako důchodci si to můžeme dovolit," zažertoval, ale připomněl, že týnecký fotbal leží na srdci i dalším členům klubu a i oni jsou podle něj připraveni poskytnout k pomoci své vlastní finanční prostředky.

Fotbalový prezident ale pouze nekritizoval. Ve své další části projevu navrhl řešení problému s financováním.

„Myslím, že by bylo vhodnější, kdyby paní místostarostka včas dořešila podmínky pro přidělování podpory na provozování a údržbu sportovních zařízení a činnost mládeže tak, aby kluby, které začínají se svou činností už v úvodu roku, byly schopny ji také profinancovat," připomněl a na závěr Adrianu Bursovou ještě vyzval, aby své názory před tím, než je zveřejní, prodiskutovala alespoň se starostou.

Co řekli někteří zastupitelé po odchodu fotbalistů
Slíbil jsem Jandovi, že nebudu proti, proto jsem se zdržel hlasování. Devadesát procent z vás pan Janda obešel a hučel do vás, jak se má kdo rozhodnout. Do mě hučel hodinu. Fotbal je jedinou organizací, která nemá vyrovnaný rozpočet. František Kašpárek

Lobbing není nic špatného, to k tomu patří. Martin Kadrnožka

Z fotbalistů jsme nedostali představu, jak to budou dělat dál. V únoru zaplatí z příspěvků na děti elektriku a plyn a v březnu nebudou mít na činnost a budou tady znovu vyhrožovat, že skončí. Je důležité, že se jich tu sešlo asi třicet. Čísla, která jsme jim promítli, viděli někteří z nich poprvé. Teprve teď začne debata, jak to mají dělat. Tohle je dost velké vítězství v záležitosti financování fotbalu. Adriana Bursová