Dne 10.10.2018 proběhla v klubu mimořádná Valná hromada SK a v přítomnosti 20 členů z 24 zvolila nový Výkonný výbor klubu. Výkonný výbor byl zvolen ve složení: Novák Tomáš, Petrouš Adam, Plecitý Roman, Reinberger Štěpán, Slepička Petr, Turek Tomáš, Machač Zdeněk. Nově byla v klubu zvolena i Kontrolní komise. Zastávat ji budou: Heřmánek Tomáš, Klepl Martin, Mach Jan.

V novém složení se Výkonný výbor SK sejde poprvé ke svému jednání 15.10.2018, kde by mělo mimo jiné zaznít jméno nového předsedy klubu.

„Jeden z nejbližších úkolů SK bude, jak se na Valné hromadě též probíralo, i změna stanov, abychom se pro příště vyhnuli podobným situacím, jaké nastaly v SK v předchozích týdnech a měsících,“ zní z klubu.

David TUREK