"Doneslo se mi nemálo pozitivních reakcí od návštěvníků, takže věřím, že jsme vše zvládli důstojně," říká šéf klubu Tomáš Novák.

Oslavy byly opravdu důstojné a vyžádaly si spoustu času na přípravy. "Trvaly celkově tři měsíce, ta intenzivnější část tři týdny a podílelo se na nich v těch posledních třech týdnech naplno pět lidí," pokračuje.

Jediné, co nešlo ovlivnit, bylo pochopitelně počasí. Pršelo prakticky po celý víkend. "Počasí nám nepřálo, určitě velmi negativně ovlivnilo počet návštěvníků akce, i tak jich přišlo slušné množství. Kvůli dešti a menšímu počtu návštěvníků jsme i některé části programu zkracovali, některé nakonec zcela vynechali, ale ty hlavní naplánované události na hřišti proběhly a věřím, že ti, co dorazili, měli o fotbalovou i jinou zábavu postaráno," vypráví.

Benešovský fotbal tak má za sebou 110 let a Tomáše Nováka jsme se zeptali, co by mu přál do dalších let."Přál bych mu samozřejmě mnoho sportovních úspěchů, mnoho vyhraných zápasů, ale také to, aby naše týmy předváděly fotbal, který bude bavit je a naše fanoušky. Přeji mu tedy i mnoho fanoušků. Řídit klub ale není jen o sportu, ale také o ekonomice, o financích v příjmech i výdajích, o zdrojích nefinančních, zejména lidských. Takže mu přeji i štědré soukromé sponzory, dostatečné příjmy z rozpočtu státu či samosprávy ve formě dotací, schopnost generovat vlastní příjmy díky výchově mládeže a uplatnění našich hráčů i ve vyšších soutěžích. Jsme ale amaterský klub, spolek, nezisková organizace, jejímž cílem není tvorba zisku. V subjektech tohoto typu nakonec vše záleží na lidech, na těch, kteří svou činnost ve spolku nedělají pro peníze, ale protože jsou schopni obětovat svůj čas, nadšení a odbornost ve prospěch toho, aby náš klub byl i nadále důležitou součástí sportovního a společenského dění v Benešově i širokém okolí. Zejména tedy přeji benešovskému fotbalu do příštích let to, aby tu bylo stále hodně takových lidí, kteří umí přiložit ruku k dílu, protože ti jsou nakonec základem všeho," říká.

close Fotbal v Benešově oslavil 110. výročí založení! info Zdroj: David Štepina zoom_in Fotbal v Benešově oslavil 110. výročí založení!