Jak dlouho všechny funkce děláte?
Ono je těch funkcí v oblasti fotbalu a sportu více. Jsem ale i místopředseda Středočeského krajského fotbalového svazu a členem Poradního týmu Rady Národní sportovní agentury (NSA). Každou tu funkci dělám různě dlouho, nejdéle působím v TJ Úročnice Benešov (desítky let), nejkratší dobu v Národní sportovní agentuře (pár měsíců), konkrétně souběh funkce předsedy OFS Benešov, FK Benešov a TJ Úročnice mám od března roku 2021. Co bych chtěl zdůraznit, všechny tyto funkce, včetně té v Národní sportovní agentuře, dělám zcela bezplatně, bez nároku na jakoukoliv odměnu! Nedělám to pro peníze, ty si musím vydělat ve své firmě.

Jak složité je skloubit všechny tyto funkce?
Každá ta funkce je úplně jiná, sice se překrývají v některých věcech, ale současně moje úloha v těch funkcích je zcela odlišná. Takže potřebujete být dobře organizován. Hodně ve veškeré své činnosti sázím na digitalizaci a online sdílení informací, což mi ušetří spoustu času a navíc mi to dává možnost věnovat se některým věcem i v čas, kdy už ostatní moc nepracují, nemáte tak k dispozici informace od lidí (spí), ale máte ty online. Nejdůležitější je ale, jaké kolegy v těch funkcích máte, jak vám funguje tým, kterého jste členem a nebo lídrem.

Kterou z těch funkcí byste označil za nejnáročnější, nejtěžší či nejsložitější a proč?
Každá funkce je zcela jiná a v každé se pracuje se zcela jinými problémy a úplně odlišnou možností jejich řešení. Tou nejnáročnější, nejtěžší a nejsložitější funkcí je určitě funkce předsedy FK Benešov. A to už proto, že tam pracujete s nejvíce lidskými zdroji a největším rozpočtem v tom smyslu, kolik těch peněz do něj musíte osobně sehnat. Ovšem ani funkce v poradním týmu Rady NSA není vůbec jednoduchá. V té narážím na realitu úřednického šimla…

Je vůbec možné, respektive nastane nějaká situace, kde se třeba dvě věci sejdou naráz a vyřešíte je najednou?
Ne, já se snažím ty funkce striktně oddělovat v tom rozhodovacím procesu, kde to mám propojené je vnímání informací, které v té funkci získáte, to neoddělíte, s tím prostě podvědomě pracujete (k tomu dodám, že ve svých svazových funkcích se snažím vždy o maximální otevřenost = informace, které mám já, mají i ostatní členové orgánů svazu a zástupci klubů), ale jakmile se třeba na úrovni OFS rozhoduje o nějakém klubu, kterého jsem představitelem, já odcházím, nehlasuji, nic neovlivňuji!

Kdy naopak nastává například střet zájmů?
Při sebemenší možnosti, že by někdo moje rozhodování v konkrétních věcech mohl vnímat jako střet zájmů, tak se takového rozhodování prostě neúčastním. Já hájím obecné zájmy fotbalu, to je pro mě priorita. Nejsem předseda OFS kvůli tomu, aby Úročnice byla v okresním přeboru, který si musí kluci případně vykopat, když na to budou mít. Ostatně, byl jsem ještě "nedávno" člen Řídící komise pro Čechy. Kdybych v této funkci byl, abych tam zajistil nějaké výhody pro FK Benešov, možná bych tam byl ještě teď. Můj zájem byl zlepšit fungování ŘKČ směrem ke klubům, protože 1. a 2. liga má Ligovou asociaci, kraje a okresy mají vlastní svazy a co mají týmy České fotbalové ligy a českých divizí? Mají řídící orgán soutěží, delegovaný na STK (Sportovně-technickou komisi), DK (Disciplinární komisi) a KR (Komisi rozhodčích), ale v zásadě nemají v rámci celého fotbalového hnutí adekvátní systémové zastání! A to i proto, že je v ŘKČ zastupují lidé, kteří primárně nepochází z toho klubového prostředí a tedy mu bohužel dostatečně nerozumí.

Co vám teď v rámci předsednictví OFS dělá největší starosti a zaměstnává nejvíc?
Největší starosti mám aktuálně v oblasti rozhodčích, jsem v současné době i předsedou Komise rozhodčích OFS, a to mě aktuálně zaměstnává nad rámec mé funkce předsedy Výkonného výboru, kde máme úlohy a úkoly nějak rozdělené.

Na co jste naopak nejvíc hrdý, co se povedlo?
Těch věcí, na které jsem hrdý, je více. Začnu tím, že jsme OFS maximálně otevřeli a pracujeme zcela transparentně, což je naopak to, co mi třeba chybí u FAČRu jako takového. Nebojíme se dělat výjezdní a veřejná jednání Výkonné výboru, jednání Výkonného výboru se mohou a leckdy účastní i členové Revizní komise, nezasahujeme do práce odborných komisí jako je STK a DK. Umíme získávat dotační peníze, což tak před námi úplně nebylo, a to buď na vlastní akce nebo v rámci meziokresní spolupráce s OFS Kutná Hora a OFS Praha-Západ, na kterou jsem také hrdý. Máme velice aktivní a silnou Komisi mládeže, ve které jsme udělali jisté personální změny, ale ty nám ji ještě posílily a odrazem toho jsou naše výběry, turnaje, kterých se jako OFS nejen účastníme, ale i je pořádáme pro naše kluby. Nemůžu samozřejmě opomenout též naše aktivity v oblastí dívčího fotbalu, máme samostatnou Komisi ženského fotbalu, ve které jsou neuvěřitelně aktivní členky a člen, dívčí výběry nám šlapou “o sto šest“ a samozřejmě tři ročníky stále rostoucího námi pořádaného turnaje dívčího fotbalu, kterého se tento rok účastnilo už na 150 dívek, to je třešnička na dortu. Hrdý jsem i na pořízení automatické svazové kamery, kterou natáčíme zápasy, v novém ročníku jsme na to stanovili i nějaká nová pravidla v Rozpisu soutěží a funguje to. Díky tomu se nám daří nejen lépe propagovat okresní fotbal, ale využíváme aktivně situace z natočených zápasů při vzdělávání našich rozhodčích a aktuálně dokonce řešíme díky nahrávce zápasu i disciplinární řízení s hráčem, což je sice tenký led, ale některé věci, které se stanou na hřišti za zády rozhodčího a máte je oficiálně natočené, nelze prostě přejít. A hrdý jsem i na naše aktivity, které nejsou přímo fotbalové, ale společensky prospěšné, tedy například naši loňskou akci Daruj krabici s dárkem, kdy jsme sesbírali desítky krabic s dárky a darovali je dětem v dětských domovech na okrese Benešov. Na charitu různého typu jsme pak jako OFS přímo darovali z rozhodnutí Výkonného výboru desítky tisíc Kč, protože jsme si vědomi obecné společenské odpovědnosti, nemůžeme chtít jen přijímat, musíme umět i dávat.

Je ještě něco, co byste chtěl, aby se za vašeho předsednictví dotáhlo do úspěšného konce?
Tak toho je také ještě spousta! Najít vhodného předsedu Komise rozhodčích, moje činnost v této roli není za mě ideální řešení, lepší ale aktuálně nemáme. Daří se nám dobře propagovat okresní fotbal třeba pomocí naší Facebook stránky, ale máme zastaralý web (tady trochu platí známé "kovářova kobyla chodí bosa", tvorbu a provoz webů je moje profesní zaměření). Společně s Komisí mládeže dotáhnout k realizaci projekt grantového programu pro okresní kluby s mládeží, abychom peníze z rozpočtu OFS, kterých bude příští rok doufejme i díky zvednutí poplatků členům FAČRu více (když se příště na Valné hromadě FAČR dohodneme na jejich správném rozdělení, což se letos bohužel nestalo), dávali více těm aktivním a s přínosem pro rozvoj fotbalu na okrese a nerozdávali je plošně bez ohledu na to, jak se s mládeží v klubu pracuje. Zvažujeme v tomto programu speciálně podpořit i dívčí fotbal. Změnili jsme formát finále Poháru OFS a chceme v tom jít ještě dále a udělat z finále poháru větší show a slavnostní zakončení sezony s hojnou účastí všech, kteří se fotbalu na okrese celý rok věnují! Chceme pokračovat ve zdravém a smysluplném růstu akce Den dívčího fotbalu, který zaujal i představitele ženské sekce fotbalu na FAČRu. Kromě čerpání podpory a dotací ze Středočeského krajského fotbalového svazu a Středočeského kraje jsme dokázali v dosavadním období přesvědčit i některé obce a města v okresu Benešov, aby přispěla na naší činnost, chceme jich přesvědčit ještě více! Více než dříve jsme schopni čerpat reálnou finanční podporu od podnikatelských subjektů, ale i v tomto chceme ještě přidat.

Určitě vám musí brát všechny funkce mnoho času a energie. Jak tohle vnímá zbytek rodiny?
Přemýšlím o vhodné reakci na tuto otázku a kromě "bez komentáře" mě moc žádná jiná nenapadá. Samozřejmě ty funkce vykonávám na úkor rodiny, ale takových je nás spousta a díky nim sport, dlouhodobě ze strany státu podfinancovaný, což mám ale nyní možnost na úrovní své funkce v Národní sportovní agentuře nějak ovlivňovat, funguje!

Čím se dokážete nejvíce odreagovat a vypnout od všech funkcí?
Jednoznačně je to můj vnouček, jsou mu dva roky a kousek. Báječný věk pro mě jako dědu, jakýkoliv čas strávený s ním je nábojem, některý ten čas už trávíme i na fotbalových stadionech (usmívá se).