Jak bude na hřišti střídání v zápase probíhat?

Všichni hráči (uvedeni v Zápise o utkání jako náhradníci) se automaticky posuzují jako hráči nastoupivší do utkání.

Hráči, kteří jdou na hrací plochu, musí být připraveni u lavičky pro příslušníky družstva v prostoru technické zóny a na hrací plochu mohou vstoupit až poté, co ji střídaný hráč opustí. Fotbalisté, kteří z hrací plochy odcházejí, ji mohou opustit kdekoliv, tedy i na opačné straně hrací plochy, za brankou apod., ale poté se musí co nejdříve přesunout na lavičku do technické zóny, nesmí se po vystřídání zdržovat nikde okolo hrací plochy mimo technické zóny.

V posledních deseti minutách utkání dospělých, dorostu a starších žáků již nelze provádět opakované střídání, v této době lze střídat pouze standardním způsobem, nejvýše však dva hráče, vystřídat spoluhráče mohou i ti, kteří se již předtím utkání zúčastnili, v utkání mladších žáků a přípravek lze střídat až do konce utkání.

Střídání v posledních deseti minutách utkání (maximálně dva) v kategorii mužů, dorostu a starších žáků rozhodčí uvede do zápisu o utkání. Vystřídaný hráč se již nesmí do konce utkání vrátit na hrací plochu.

Za správný průběh opakovaného střídání odpovídá kapitán, vedoucí a trenér, v případě, že rozhodčí zjistí vyšší počet hráčů z jednoho týmu na hrací ploše, hru přeruší (pokud neuplatní výhodu ve hře) a hráče, který přišel jako poslední, napomene za neoprávněný vstup na hrací plochu (vyjma utkání mladších žáků a přípravek) a vykáže ho z hrací plochy. Hru naváže nepřímý volný kop za neoprávněný vstup na hrací plochu, případně přímý volný kop (pokutový kop) při dalším porušení Pravidla 12.

Rozhodčí nezaznamenává opakované střídání hráčů do Zápisu o utkání, posoudí, zda při střídání nebyla takticky záměrně zdržována doba hry a případně ji nastaví. 

MATĚJ VORÁČEK