Program

1. Zahájení, volba komisí

2. Zpráva předsedy OFS za uplynulé volební období

3. Zpráva o čerpání finančních prostředků za rok 2009, vyhodnocení rozpočtu OFS za rok 2009

4. Zpráva předsedy RK OFS, zpráva mandátové komise

5. Diskuse k předneseným zprávám

6. Volba předsedy, VV OFS a RK OFS na nové volební období

7. Návrh na rozdělení dotací ČMFS na mládež a návrh rozpočtu OFS na rok 2010-2011

8. Organizační zprávy pro jarní část ročníku 2009/10

9. Usnesení, závěr.

Za každý oddíl se zúčastní 1. delegát s hlasem rozhodujícím, dále se zúčastní členové VV OFS a RK OFS s hlasem poradním (pokud nejsou za oddíl s hlasem rozhodujícím) a hosté.

Účast zástupců oddílů je povinná dle usnesení z VH OFS ze dne 4. března 1993 - při neomluvené neúčasti pod pokutou 500 korun.

Z důvodu důležitosti jednání žádáme výbory oddílů TJ/SK o vyslání zodpovědného delegáta.

JAN VORÁČEK, předseda OFS Benešov, STANISLAV FÜRST, sekretář svazu