Program

1. Zahájení

2. Volba předsedajícího

3. Schválení mandátové, volební a návrhové komise

4. Schválení jednacího řádu a volebního řádu

5. Volba předsedy

6. Volba členů výkonného výboru

7. Volba členů revizní komise

8. Schválení stanov

9. Diskuze

10. Usnesení

11. Závěr.

Účast zástupců oddílů je povinná.

MIROSLAV GARAJA