1. kolo – neděle 1. 8. v 17:00
Zenit Čáslav – Dukla Praha, Zlín – SK Kladno (SO 19:00), Vikt. Žižkov – FC Graffin Vlašim (10:15), Sokolov – Sez. Ústí (SO 10:15), Sparta Praha B – Znojmo (SO 10:15), Jihlava – Varnsdorf (PÁ 18:00), Třinec – Hlučín (SO 10:15), Karviná – Most (16:00).
2. kolo – neděle 8. 8. v 17:00
SK Kladno – Zenit Čáslav, Vlašim – Most (SO 16:00), Sokolov – Zlín (SO 10:15), Hlučín – Karviná (SO 16:00), Varnsdorf – Třinec (14:30), Znojmo – Vikt. Žižkov, Dukla Praha – Jihlava (PÁ), Sez. Ústí – Sparta Praha (SO).
3. kolo – neděle 15. 8. v 17:00
Zenit Čáslav – Sokolov, Sparta Praha B – SK Kladno (SO 10:15), Třinec – FC Graffin Vlašim (SO 10:15), Zlín – Sez. Ústí (SO 19:00), Jihlava – Znojmo (PA 18:00), Vikt. Žižkov – Varnsdorf (10:15), Karviná – Dukla Praha (16:00), Most – Hlučín (SO 16:00).
4. kolo – neděle 22. 8. v 17:00
Zlín – Zenit Čáslav (SO 19:00), FC Graffin Vlašim – Karviná (SO 16:00), SK Kladno – Vikt. Žižkov, Sokolov – Sparta Praha B (SO 10:15), Varnsdorf – Hlučín (14:30), Znojmo – Most, Dukla Praha – Třinec (PA), Sez. Ústí – Jihlava (SO).
5. kolo – neděle 29. 8. v 17:00
Zenit Čáslav – Sez. Ústí, Karviná – SK Kladno (16:00), Hlučín – FC Graffin Vlašim (SO 16:00), Sparta Praha B – Zlín (SO 10:15), Jihlava – Sokolov (PA 18:00), Vikt. Žižkov – Dukla Praha (10:15), Třinec – Znojmo (SO 10:15), Most – Varnsdorf (SO 16:00).
6. kolo – neděle 5. 9. v 17:00
Sokolov – Vikt Žižkov (SO) 10:15), Zlín – Jihlava (SO 19:00), Zenit Čáslav – Sparta Praha B, Varnsdorf – FC Graffin Vlašim (14:30), Znojmo – Hlučín, Dukla Praha – Most (PA), SK Kladno – Třinec, Sez. Ústí – Karviná (SO).
7. kolo – neděle 12. 9. v 17:00
Sparta Praha B – Dukla Praha (SO 10:15), Jihlava – Zenit Čáslav (PA 18:00), Vikt. Žižkov – Zlín (10:15), Třinec – Sez. Ústí (SO 10:15), Karviná – Varnsdorf (16:00), Most – SK Kladno (SO 16:00), Hlučín – Sokolov (SO 16:00), FC Graffin Vlašim – Znojmo (SO 16:00).
8. kolo – neděle 19. 9. v 16:30
Sokolov – Třinec (SO 10:15), Zlín – Karviná (SO 19:00), Zenit Čáslav – Most, Sparta Praha B – Jihlava (SO 10:15), Znojmo – Varnsdorf, Dukla Praha – Hlučín (PA), SK Kladno – FC Graffin Vlašim (17:00), Sez. Ústí – Žižkov B (SO).
9. kolo – neděle 26. 9. v 16:30
Jihlava – SK Kladno (PA 18:00), V. Žižkov – Sparta Praha B (10:15), Třinec – Čáslav (SO 10:15), Karviná – Znojmo (16:00), Most – Sokolov (SO 16:00), Hlučín – Sez. Ústí (SO 16:00), Vlašim – Zlín (SO 16:00), Varnsdorf – Dukla Praha (14:30).
10. kolo – neděle 3. 10. v 16:00
Sokolov – Karviná (SO 10:15), Zlín – Třinec (SO 19:00), Zenit Čáslav – Hlučín, Sparta Praha B – Most (SO 10:15), Jihlava – Viktoria Žižkov (PA 18:00), Dukla Praha – Znojmo (PA 18:00), SK Kladno – Varnsdorf (17:00), Sezimovo Ústí – FC Graffin Vlašim (SO).
11. kolo – neděle 10. 10. v 16:00
Viktoria Žižkov – FC Zenit Čáslav (10.15), Třinec – Jihlava (SO 10.15), Karviná – Sparta Praha, Most – Sezimovo Ústí (SO), Hlučín – SK Kladno (SO), FC Graffin Vlašim – Dukla Praha (SO), Varnsdorf – Zlín (14:30), Znojmo – Sokolov.
12. kolo – neděle 17. 10. v 15:30
Sokolov – Varnsdorf (SO 10:15), Zlín – Hlučín (SO 17:00), FC Zenit Čáslav – Karviná, Sparta Praha B – Vlašim (SO 10:15), Jihlava – Most (PA 18:00), Viktorie Žižkov – Třinec (10:15), SK Kladno – Dukla Praha (17:00), Sez. Ústí – Znojmo (SO).
13. kolo – neděle 24. 10. v 15:30
Třinec – Sparta Praha B (SO 10:15), Karviná – Viktoria Žižkov, Most – Zlín (SO), Hlučín – Jihlava (SO), FC Graffin Vlašim – Sokolov (SO), Varnsdorf – FC Zenit Čáslav (14:30), Znojmo – SK Kladno, Dukla Praha – Sezimovo Ústí (PÁ 18:00)
14. kolo – neděle 31. 10. v 14:30
Sokolov – SK Kladno (SO 10:15), Zlín – Dukla Praha (SO 17:00), FC Zenit Čáslav – Znojmo, Sparta Praha B – Hlučín (SO 10:15), Jihlava – Vlašim (PA 18:00), Vikt. Žižkov – Most (10:15), Třinec – Karviná (SO 10:15), Sez. Ústí – Varnsdorf (SO).
15. kolo – neděle 7. 11. v 14:00
Karviná – Jihlava, Most – Třinec (SO), Hlučín – Vikt. Žižkov (SO), Vlašim – Zenit Čáslav (SO), Varnsdorf – Sparta Praha B, Znojmo – Zlín, Dukla Praha – Sokolov (PA), SK Kladno – Sez. Ústí (17:00).