Kdy uzrála myšlenka vzniku fotbalového centra?

Vlašim u mě vždy byla městem sportu. Začal jsem zde působit jako trenér mládeže před sedmi lety. Poznal jsem práci s mládeží nejen v klubu, ale i v regionu. „A“ tým Vlašimi se za tu dobu vypracoval ve stabilního člena profesionální druhé fotbalové ligy. Když se začátkem roku 2017 naskytla možnost přihlásit se do výběrového řízení o získání licence Sportovního střediska řízeného FAČR, začal jsem společně se sekretářem Jaroslavem Svobodou pracovat na koncepci. I když se nám licence nepodařila získat, rozhodlo se vedení fotbalové Vlašimi, po předložení vypracovaného materiálu, založit vlastní fotbalové sportovní centrum Podblanicka.

Kolik mládežnických týmů má v současnosti fotbalové centrum?

Jsme na začátku dlouhé poctivé práce. V současnosti máme deset mládežnických týmů a v nové sezóně 2018/2019 budeme otvírat další mládežnický tým, nejmladší přípravku. Žákovské a dorostenecké týmy se účastní soutěží na úrovni ligy a divize.

Jaká je struktura vedení fotbalového centra?

Sekretář klubu Jaroslav Svoboda má na starosti ekonomický úsek, včetně zajištění sportovišť. Já jako hlavní trenér mládeže a zároveň hlavní trenér žákovské kategorie, mám na starost sportovní úsek. Tady mi pomáhají hlavní trenér přípravek, Jiří Eichler a hlavní trenér dorostů Miroslav Jelínek. Pravidelně se scházíme jak s trenéry jednotlivých kategorií, tak i jako sportovní rada.

Můžete nám říci, jaká je hlavní myšlenka při řízení fotbalového centra?

Mladé adepty na fotbal musíme hlavně naší trenérskou prací zaujmout. Chceme, aby se mladý fotbalista vracel z tréninků a zápasů s úsměvem a chutí do dalšího sportování. Tomu podřizujeme veškerou naši práci s fotbalovou mládeží.

A co zázemí. Spousta fotbalových klubů má problémy se sportovišti…

Ve Vlašimi to je na vysoké úrovni. Nedávno zrekonstruované sportoviště Na Lukách má dostatek kvalitních kabin, hřiště s umělou a přírodní trávou. U hlavního stadionu Na Lukách je další hřiště s umělkou a zázemím. Využíváme i sportoviště s kvalitní přírodní trávou v Libži a Bolině, v zimním období čtyři tělocvičny.

Trenéři mládeže jsou vždy alfou a omegou práce s mládeží. Jak je to ve Vlašimi?

Trenérský tým jsme stabilizovali. Přišli k nám velmi kvalitní trenéři. Spolupráce s nimi mě nabíjí novou energií. Je to tvůrčí tým. Kluci mají snahu se sebevzdělávat. Dojíždíme na semináře organizované FAČR. Stále o fotbale diskutujeme.

Jaké jsou vaše vize do budoucna?

Jsme na začátku dlouhodobého procesu. Budeme-li se držet našeho konceptu, pak pevně věřím, že se do našeho fotbalového centra bude hlásit stále více mladých fotbalových adeptů. Budeme se snažit iniciovat vznik sportovní třídy při základní škole. Budeme rádi, když se hráči z naší líhně zapojí do tréninkového procesu s mládeží. Chceme také oslovit spádové fotbalové kluby s možnou oboustrannou spoluprací. V konečném důsledku by těmto klubům tato spolupráce přinášela ovoce ve formě nově příchozích hráčů.

JIŘÍ PAÝR