Nepodmíněné tresty

1 SU – Tomáš Veselý (Lešany).

František Ptáčník