Nepodmíněné tresty

6 SU – Miroslav Hons (Velíš).

2 SU – Venelin Ivanov (Velíš).

Prominutí zbytku trestu – vyhovuje se

David Pýcha a Jaroslav Kakos (oba Nesperská Lhota), Jakub Hovorka (Popovice).

FRANTIŠEK PTÁČNÍK