Nepodmíněné tresty

2 SU – Jiří Buchal (Velíš A), 1 SU – Lukáš Veselý (Pravonín A), Radek Pečenka (Lešany).

Žádost o prominutí trestu

Michal Šťastný (Tichonice) – vyhovuje se, zbytek trestu se ruší. Činnost uvolněna dnem 15. dubna 2010.

Lukáš Kocourek (Nesperská Lhota A) – nevyhovuje se.

Zastavení závodní činnosti do projednání případu

Roman Vrkoslav (Lešany) a Zdeněk Daniel (Drachkov) - oběma zastavena činnost dnem 14. 4. 2010.

Pozvánka do schůze DK OFS ve středu dne 21. dubna 2010 v 15.30 hodin

Zdeněk Daniel (hráč Sokol Drachkov)

Roman Vrkoslav (hráč Sokol Lešany)

Jan Doležal (hlavní pořadatel utkání Drachkov - Lešany)

Jaroslav Platil (hlavní rozhodčí utkání Drachkov - Lešany)

František Ptáčník, předseda DK OFS Benešov