Nepodmíněné tresty

5 SU – Matěj Mlčoch (Drachkov).

Žádost o prominutí trestu

Jiří Jakl (Křivsoudov A) – vyhovuje se. Zbytek trestu 1 SU se ruší.

Lukáš Kocourek (Nesperská Lhota A) – nevyhovuje se, neboť se jednalo o hrubou urážku rozhodčího.

Tomáš Vondruška (Bystřice) – DK od potrestání upouští.

Lukáš Veselý (Pravonín A) – neprojednáno.

FRANTIŠEK PTÁČEK, předseda DKOFS