Tresty nepodmíněně

2 SU – Martin Kůstka (Struhařov A), Radek Štěpánek (Vracovice), Jiří Kmoch (Tichonice B), Roman Slabý (Miličín A).

1 SU – Prokop Filípek (Drachkov).

Žádost o prominutí zbytku trestu – vyhovuje se

Lukáš Skála (Budenín) – trest skončil 12. listopadu 2009.

FRANTIŠEK PTÁČNÍK, předseda DKOFS