Nepodmíněné tresty

4 SU – Jan Břicháček (Netvořice), Miroslav Lejček (Ostředek, vedoucí mužstva).

3 SU – Filip Kopka (Maršovice B).

1 SU – Petr Samko (Poříčí B), Karel Vesecký (Postupice).

Neprojednáno, chybí náležitosti

Tomáš Plátek (Zaječice).

Žádosti o prominutí zbytku trestu – vyhovuje se

Jan Zeman (Postupice).

Pokuty

1000 korun – Ostředek.

FRANTIŠEK PTÁČNÍK