„Mrzí mě, co se kolem této volby děje. Jak se podporovatelé Mirka Garaji zachovali k jeho osobě po neúspěšné volbě. Náš zájem by teď měl být hlavně stmelit OFS Benešov. A co je podle mě důležité, hlavně začít hrát fotbal. To je ta radost, která nám všem v této těžké době chybí,“ řekl na úvod Hejný, podle něhož během celé valné hromady panovala velmi napjatá atmosféra.

Znění článku 15 čísla 5 stanov OFS Benešov: „Jako delegát valné hromady nebude připuštěna osoba vyslána tím členským klubem, jehož statutární nebo kontrolní orgán nebude složen bezvýjimečně z členů asociace.“

Tu ještě více umocnila námitka zástupce klubu z Křečovic, který upozornil na to, že na valnou hromadu byl připuštěn delegát TJ Jawa Divišov, přestože při kontrole u prezentace bylo zjištěno, že členka výkonného výboru klubu Alena Solnařová a členka revizní komise Iva Němcová nebyly v té době členkami FAČR.

„Dle mého názoru bylo vše správně, když mandátová komise shledala delegáta jako právoplatného. V případě, že by to neučinila, mohl se delegát odvolat a rozhodovalo by hlasování všech delegátů valné hromady, kde by se právo delegace zřejmě potvrdilo. Námitka na připuštění není dle mého možná, z důvodů toho, že valná hromada schválila zprávu mandátové komise. Dále není možné rozhodovat o připuštění delegáta. Delegát se může pouze odvolat proti rozhodnutí mandátové komise k delegátům valné hromady. Žádný delegát dle stanov nemá právo na toto vyslovit námitku. Ta tedy podle mě nebyla vůbec přípustná, ale i tak se k ní mandátová komise vyjádřila,“ konstatoval Libor Hejný.

Bod z prohlášení OFS Benešov (vydaného 5. března 2021) hovořící o výjimce pro TJ: „Pokud se týká klubů, které jsou tělovýchovnými jednotami (spolek složený z více sportovních klubů – příklad: fotbal, stolní tenis, volejbal,…), musí být členem asociace delegát jednající za klub na valné hromadě.“

Na podnět, že připuštěním zástupce TJ Jawa Divišov na valnou hromadu došlo k porušení ustanovení článku 15 čísla 5 stanov OFS Benešov, reagoval Hejný odkazem na prohlášení bývalého vedení OFS Benešov k valné hromadě, týkajícího se výjimky pro tělovýchovné jednotky.

Ta se však na Divišov nevztahuje, protože pod sebou musí mít registrovaný minimálně ještě jeden sportovní oddíl, což nemá. „Nejsem specialista na stanovy, ale myslím, že v rámci OFS by měly být takové, aby se do budoucna neřešila zbytečná byrokracie. Vezměte si, že hrajeme okresní soutěže a všichni to děláme ve volném čase. Dle mého názoru by se měly stanovy upravit tak, aby postačilo to, že je členem FAČR delegát sám. Myslím tím na úrovni okresů,“ sdělil Hejný.

A co říká na situaci kolem delegáta Sokola Kondrac Michala Kubína? „S Michalem se známe. Před valnou hromadou a během valné hromady jsem ho informoval o našem programu. Jsem přesvědčen, že Michal volil podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,“ odmítl veškeré pochybnosti o tom, že by ovlivnil Kubínovo rozhodnutí. „Pokud ho oslovil náš program, tak věřím, že ho nezklameme,“ dodal Libor Hejný.