Program jednání zůstává nezměněný. Valná hromada bude postupně volit pracovní komise, předseda přednese zprávu o činnosti výkonného výboru za uplynulé období. Hovořit se bude také o výsledcích hospodaření, zprávě revizní komise a mandátové komise. Hlavním bodem této řádné valné hromady bude volba předsedy, členů výkonného výboru a členů revizní komise.

Vzhledem k odložení valné hromady je termín pro podání návrhu kandidátů stanoven na 5. března. Termín návratky, která slouží k usnadnění a urychlení registrace účastníků při prezenci v den valné hromady, je taktéž do 5. března.

Zda k valné hromadě v březnu skutečně dojde, není zatím jasné.