„Příprava se nám vyplatila. V dubnu bude otevřen příjem žádostí o granty z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje. Ve spolupráci s Odborem projektového řízení města Týnec nad Sázavou připravujeme podání investičního záměru na výměnu povrchu kolem tribuny, případně i střídaček. Rozsah realizaci je předmětem jednání," sdělili zástupci klubu.

FK Týnec nad Sázavou obdržel jednu cenovou kalkulaci, z níž je možné do žádosti zapracovat rozpočet a náklady potřebné na realizaci. „Celkové náklady dle nabídky jsou zhruba tři sta padesát tisíc korun. Procento podpory je sedmdesát, tedy cca dvě stě čtyřicet pět tisíc korun a zbývající třicetiprocentní finanční spoluúčast činí cca sto pět tisíc korun," sdělil klub.