Proč jste se rozhodl pro kandidaturu na předsedu OFS Benešov?
V roce 2018 jsem se stal předsedou SK Benešov, klubu, jehož A tým hraje ČFL a má aktuálně dalších třináct týmů mládeže, které hrají soutěže různých úrovní. Začal jsem více pronikat do detailů i problémů nejen velkého klubu, ale i celého fotbalového hnutí. Takže už někdy od roku 2019 ve mně začala klíčit myšlenka, že bych neměl jen kritizovat, což dělám, upřímně řečeno, často, ale i se aktivně zapojit. Mimo veškeré struktury jsem se vždy snažil s ostatními kluby sdílet zkušenosti a znalosti v administrativě, účetnictví, dotacích. Například v minulém roce jsem nemálo klubům na okrese pomohl bezúplatně při podání žádosti o dotaci v dotačním titulu Můj klub, což byla v tomto roce zcela nová disciplína, protože Národní sportovní agentura tento program pojala jinak, než doposud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Kdy přišlo definitivní rozhodnutí? A proč jste nekandidoval již dříve?
Začnu odzadu. Minulá volební valná hromada byla v roce 2017, kdy jsem byl plně zaneprázdněn v rámci svých podnikatelských aktivit a fotbal jsem dělal na okresní, dalo by se říct vesnické úrovni. Definitivně jsem se pro kandidaturu rozhodl v prosinci uplynulého roku. A to i díky podpoře od klubů, kterou jsem získal v rámci probíhajících setkání. Věřím, že mé životní zkušenosti, a to jak fotbalové, tak manažerské, mohu uplatnit v úspěšném předsednictví OFS Benešov.

Co přesně je podle vás špatně v okresním fotbale?
Začal bych u mládeže. Není možné, aby komise mládeže fungovala jednou za rok, dle zápisu z této komise. Není nastavena metodika práce s mládeží na okrese. Téměř nikdo z členů komise nepořádá osobní návštěvy na trénincích dětí. Není dostatečná podpora školení nových trenérů. Tyto kurzy by mohly být klidně dvakrát nebo třikrát do roka a navíc pro všechny zájemce zcela zdarma. Druhou kapitolou jsou rozhodčí. Upozorňuji, že nechci všechny házet do stejného pytle. Zároveň podotýkám, že musíme brát úroveň rozhodčího k úrovni soutěže, ale není možné, aby rozhodčí okresního přeboru dělali tolik chyb a přehmatů. Členové komise rozhodčích musí vidět, jak kdo píská. Měli by se starat o rozhodčí, mít o nich přehled a ne stále pískat na vyšší úrovni, nemít přehled na okrese a vše dělat podle doslechu. Problematiku rozhodčích nechci příliš rozebírat.

Proč?
Protože nechci, aby se debata kolem nutných změn ve fotbale stáčela pořád jen k problematice rozhodčích. Ten problém je širší. Je tak široký, že není důležité, co se dělalo v rámci okresu Benešov ve fotbale špatně. Vždy se dělá něco špatně! Některé věci se dělaly dobře, některé špatně, některé se nedělaly. My chceme pokračovat v tom dobrém, co doposud vedení OFS Benešov dělalo. Zlepšit to, co se nedělalo dobře a začít řešit to, co se vůbec nedělalo. Pro mě je ale důležité prostředí, respektive změna prostředí. V korporátní sféře se tomu říká firemní kultura. To, když se povede, tak se zlepší mínění o fotbale jako takovém, což je dnes velký problém. To současné mínění ovlivňuje sponzory, rodiče dětí, hráče a potažmo i ty rozhodčí, o kterých jsem nechtěl mluvit. A ještě jedna důležitá věc: Fotbal začíná na okresech, tak tam musí začít i ta změna.

Jak dané věci chcete změnit?
Nastavit metodiku ke vzdělávání trenérů. Dát jim podklady, školení, různé kurzy jak pracovat s dětmi od samých začátků. Poskytnout jim pomoc při vzorových trénincích od šéftrenérů mládeže dvou největších klubů na Benešovsku. To jsou kluby Vlašimi a Benešova, které mají statusy sportovních středisek mládeže FAČR. Dále na podněty klubů chodit do škol a pomoci se zapojením do náborů a tréninkových jednotek vesnických klubů, protože na vesnici je kolikrát fotbal sportem číslo jedna. Další věcí je pořádání „veřejných“ zasedání výkonného výboru na různých místech v okrese, když bude zájem jednotlivých klubů poskytnout prostory, aby mohla co nejširší fotbalová veřejnost vidět skutečně, jak výbor pracuje. Pokud zabrousíme do rozhodčích, tak cílit na nábor nováčků a rozdělení sudích podle kvality. Všichni členové komise rozhodčích by měli chodit každé kolo minimálně jednou jako delegáti na určitá utkání. Zároveň chci pomoci klubům s dotačními programy. Okresní svaz je partner pro kluby a ne naopak!

Jak vnímáte současného předsedu OFS Benešov Miroslava Garaju?
Předně chci říct, že nehodlám svoji kampaň postavit na jeho osobním očerňování. Ve fotbale na okrese působím přes dvacet let. Za tu dobu jsem s panem Garajou řešil nemálo věcí a nemůžu si na něj jakkoliv stěžovat, že by mě někdy podrazil či podobně. Měl jsem s ním vždy korektní, i když někdy vyhrocené vztahy. Já vidím hlavní problém v tom, že fotbal se dostal, bohužel, na své dno. Současně doufejme, že prostě musí vyslat impuls, že se ve fotbalovém hnutí něco mění. Pro lepší budoucnost fotbalu je z mého pohledu, bohužel, nutná i změna v rámci OFS Benešov.

Mohl byste být konkrétnější?
Několik měsíců jsme vedli jednání s potenciálním sponzorem, který byl tady z Benešovska. Jednalo se o statisících korun ročně, jednoho jednatele a spolumajitele jsme přesvědčili, zbýval ten druhý. Jeho reakce byla: „Cože, do fotbalu, aby to šlo Berbrovi a na rozhodčí? Nikdy! To to dáme raději na charitu.“ A dali. S podobným názorem jsem se setkal i u dřívějších a menších sponzorů, kteří přestali peníze dávat s tím, že dokud se fotbal prostě nezmění, tak do té „žumpy“ nic dávat nebudou.

Máte už nyní představu, kdo by měl v případě úspěchu patřit mezi vaše spolupracovníky?
Fotbal je týmová hra Stejně tak musí být pojato i jeho vedení. Proto jsem rád, že máme v nominacích do volených i jmenovaných funkcí širokou škálu lidí z klubů z celého okresu, Od začátku jim říkám, že to ale není o funkci, ale o práci. Ze začátku hodně intenzivní práci, protože bude třeba změnit některá systémová nastavení, pak o méně intenzivní práci, ale stále to prostě nebude o tom, že jednou za měsíc či dokonce jednou za rok někam dojedu, dostanu chlebíček, kávu, zvednu párkrát ruku a zase pojedu. Všichni si budou muset plnit úkoly i mezi zasedáními (důrazně).

Prozraďte tři věci, které budete chtít změnit jako první…
Nastavit systém výchovy mládeže, nastavit školení a kurzy pro nové trenéry, organizovat zasedání výkonných výborů s účastí fotbalové veřejnosti.

A co ti již zmínění rozhodčí?
Ti budou také velký úkol hned ze začátku, v této oblasti lze očekávat i jisté problémy. Bude to primárně úkol Libora Hejného, který by měl vést komisi rozhodčích. Nicméně, vy jste se ptal na změny. Já nejsem příznivec žádných velkých a rychlých změn. Bude nás čekat mravenčí práce, jmenování členů pracovních komisí, máme dobu covidovou a budou před námi rozhodnutí o rozjetí a dohrání soutěží. Já osobně bych chtěl určitě více zapracovat na dobrém obraze Okresního fotbalového svazu Benešov, na jeho viditelnosti, na PR, ale i na tom, aby byl servisní organizací pro kluby v okrese a dokázal jim poskytovat metodickou pomoc a zajistil sdílení know-how.