Výsledek? Na základě proběhnutého on-line hlasování bylo zjištěno, že mezi kluby převládá vůle k dohrání soutěží. Současně ale ve velkém procentu sdělují, že záleží na podmínkách (viz graf).

S tímto výsledkem koresponduje také názor sportovně-technické komise, která ve svém vyjádření mimo jiné uvedla: „STK považuje za zásadní, aby nebylo nutné testování hráčů a funkcionářů družstev před jednotlivými mistrovskými, případně přátelskými zápasy. A to ani formou antigenních popřípadě PCR testů.“

Průzkum. Výsledky průzkumu OFS Benešov ohledně dohrávky soutěží.Průzkum. Výsledky průzkumu OFS Benešov ohledně dohrávky soutěží.Zdroj: archiv OFS BenešovČlenům STK se tento postup na úrovni okresních soutěží jeví jako nerealizovatelný a nekontrolovatelný. V případě jeho vymáhání STK nedoporučuje pokračovat v rozehraného ročníku.

Pro případ jeho zrušení (pramenícího z nedostatečného časového prostoru pro dohrávku) měly kluby možnost vyjádřit se k dalšímu možnému postupu. Většina sdělila, že chce hrát alternativní vlastní okresní soutěž, některé oddíly jsou pro dohrání pohárové soutěže.

VV OFS Benešov tedy po provedení průzkumu přijal s ohledem na možnost alespoň částečné dohrávky letošního ročníku toto rozhodnutí. „Jsme pro dohrání podzimní části, pokud to bude možné v termínu nejpozději od 15. května 2021. S tím, že bude možné začít plnohodnotně trénovat alespoň dva týdny předtím. V opačném případě jsme pro definitivní předčasné ukončení soutěží. Pokud by k tomu došlo, rádi bychom ale dohráli alespoň pohárovou soutěž, když ji bude možné restartovat nejpozději koncem května,“ sdělil šéf OFS Benešov Tomáš Novák.