„Je to úleva. Díky dvojímu odložení, které způsobila pandemická situace, byla ta předvolební doba dlouhá tři měsíce a místy to bylo vcelku vyčerpávající,“ popsal své první pocity po zvolení do funkce, kterou bude vykonávat v následujících necelých čtyřech letech – další řádné volby by měly být na programu začátek roku 2025.

„Především bych ale chtěl poděkovat svému soupeři. Mirek Garaja si zaslouží nejen mé poděkování za svoji dosavadní práci pro OFS Benešov, ale i za čestně vedený boj se mnou. A to až do úplného konce,“ vyzdvihl přístup svého protikandidáta.

Tomáš Novák a Miroslav Garaja svedli velmi napínavý duel. Kandidát opozičního hnutí F-evoluce v něm zvítězil rozdílem pouhého jednoho hlasu. A to v poměru 33:32. „Protože jsem vyhrál, tak za úlevou hned přišel pocit zavazující. Okres Benešov je fotbalově jedním z největších ve Středočeském kraji, který je zase největším v celé České republice. Zahrnuje skoro sedmdesát klubů, skoro dvě stovky družstev, které se hrají přibližně ve dvaceti soutěžích, a téměř šest tisíc členů FAČR. To je ten závazek! Nepochybuji ale, že ho se svým týmem, celým nově zvoleným výkonný výborem, zvládnu,“ řekl jasně Novák.

Výkonný výbor spolu s předsedou nově tvoří také Karel Čáp, Ladislav Janda, Helena Novotná, Petr Šindelář a Matěj Voráček, kteří uspěli při volbě řadových členů.„Předně chci říct, že nepovažuji žádné křeslo za řadové. Já mám jako předseda větší odpovědnost, ale tento orgán určitě musí pracovat jako tým. Jsem se složením tohoto týmu, jako jeho kapitán, spokojen. Jde o osoby, které jsem jako kandidáty do funkcí v rámci OFS podporoval. Těším se na spolupráci s nimi,“ pronesl nový předseda OFS Benešov.

Revizní komisi pak nově obsadí trojice Patrik Rezek, Lukáš Sádecký a Marek Škvor. „Když se kouknete na výsledky voleb jako celek, tak došlo k výrazné obměně orgánů, delegáti tedy vyslali podle mého názoru velmi silný signál, že změnu chtějí,“ má jasno Novák.

Kontroverze s Divišovem

Ale vraťme se ještě k samotné volbě předsedy. Těsným výsledek totiž ještě velké drama zdaleka nekončilo. Už při řádné prezenci bylo zjištěno, že členka výkonného výboru a členka revizní komise klubu Jawa Divišov nebyly členy FAČR tak, jak to vyžadují stanovy – v pátém bodě článku 15, který se vztahuje na účastníky valné hromady, se píše: „Jako delegát valné hromady nebude připuštěna osoba vyslána tím členským klubem, jehož statutární nebo kontrolní orgán nebude složen bezvýjimečně z členů asociace.“

I přes to byl ale klub připuštěn k volbě. „Přijde mi to skandální,“ reagoval Aleš Vovsík z TJ Vltavan Křečovice. Oddíl se na základě tohoto podnětu rozhodl vznést námitku. „Tou se ale předsedající ani nechtěl zabývat. Tento postup je naprosto nepřijatelný a naprosto proti transparentnímu postupu při volbě,” sdělil Vovsík.

Jak je to možné? Určité vysvětlení lze najít na stránkách OFS Benešov – konkrétně v prohlášení z 5. března letošního roku, jehož prostřednictvím byly klubům sděleny důležité informace, které se týkaly právě sobotního shromáždění.

V bodě „d“, který se týká kontroly členství ve FAČR, se totiž mimo jiné píše: „U klubů, u kterých se bude vycházet z výpisu ze spolkového rejstříku, je nutné, aby všechny osoby uvedené ve výpise z tohoto rejstříku byly členy asociace ke dni konání Valné hromady, výjimka tělovýchovné jednoty.“

A pokračování zní: „Pokud se týká klubů, které jsou tělovýchovnými jednotami (spolek složený z více sportovních klubů – příklad: fotbal, stolní tenis, volejbal,…), musí být členem asociace delegát jednající za klub na valné hromadě.“

Svůj pohled na celou inkriminovanou situaci podal Deníku i Viktor Liška, který byl před začátkem valné hromady zvolen za předsedajícího. „Jednací řád dává možnost valné hromadě reagovat na rozhodnutí mandátové komise v případě, že prohlásí zmocnění delegáta za neplatné. Pak má dotyčný delegát možnost vznést námitku a o její adekvátnosti rozhoduje s konečnou platností valná hromada. Proto je možná nepřesné mluvit v případě podnětu delegáta TJ Vltavan Křečovice o námitce, protože tu dle výkladu jednacího řádu lze vznést pouze na začátku jednání, po oznámení mandátové komise o platnosti delegačních lístků. A to pouze delegátem, který nebyl připuštěn k volbě. Podle pravidel jednání valné hromady pak mají právo všichni delegáti předkládat podněty a připomínky,“ popsal Liška.

„Jelikož podnět směřoval k rozhodnutí mandátové komise, dal jsem prostor k vyjádření jejímu předsedovi. Po vystoupení předsedy mandátové komise, který odůvodnil její rozhodnutí, přišlo vyjádření jednoho jejího člena, které ovšem bylo spíše jeho připomínkou. Nikoliv faktickým příspěvkem ke vznesené námitce, případně návrhem k dalšímu postupu. Jelikož nepřišel z valné hromady žádný návrh na způsob dalšího jednání, či návrh usnesení, o kterém by měla hlasovat, nechal jsem pokračovat v jednání dle schváleného programu. Na správnosti svého postupu si trvám. Věřím, že jsem ho učinil v souladu s ustanoveními jednacího řádu. Zároveň musím konstatovat, že mě ani jeden z kandidátů na funkci předsedy OFS Benešov neovlivňoval v mém rozhodnutí,“ doplnil předsedající.

„Nevím, jestli mi přísluší vůbec tuto situaci komentovat. Valnou hromadu jsem neřídil, nenastavoval procesy průběhu, dokonce jsem ani nebyl delegátem, nevolil jsem, přítomný jsem byl pouze jako kandidát, tedy v roli hosta,“ reagoval Novák, podle kterého ale bylo zájmem obou kandidátů na předsedu, aby všechno proběhlo – pokud možno – bez problémů. „Za tímto účelem jsme rovněž společně a vyváženě předem dohodli nominanty do komisí a na předsedajícího. A já musím za tuto dohodu panu Garajovi opět velice poděkovat,“ poznamenal Novák.

Zakopání válečné sekery

V každém případě na vítězství Tomáše Nováka se nic nezměnilo. A tak mohl nový předseda OFS Benešov začít prakticky okamžitě úřadovat. „Ještě v sobotu jsem domluvil na příští týden tři termíny jednání, která budou vzhledem k výrazné obměně zejména zaměřena na převzetí OFS Benešov,“ prozradil.

„Zároveň chci vyzvat všechny neúspěšné kandidáty na funkce v odborných komisích, aby se zapojili do práce pro OFS Benešov právě v těchto komisích. Respektive, už jsem tak částečně učinil, včetně výzvy všem klubům, aby případně doplnily své návrhy na osoby do těchto komisí. Do voleb jsem šel s týmem takřka pětadvaceti nominantů do těchto komisí, ale jsme otevřeni všem, i těm, kteří volili jinak,“ řekl jasně.

„Nyní je potřeba takzvaně zakopat válečnou sekeru, vykouřit dýmku míru a společně pracovat pro všech skoro sedmdesát fotbalových klubů v rámci OFS Benešov,“ dodal Tomáš Novák, nový předseda OFS Benešov.