Členové výkonného výboru se však shodli na základním rozdělení pravomocí a povinností mezi předsedou a místopředsedou a na svém příštím zasedání předloží nový předseda spolku návrh Vnitřního předpisu, kterým bude toto rozdělení přesně definováno.

Novým předsedou výkonného výboru byl zvolen Tomáš Novák. Bude mít na starost zejména organizační chod klubu. Novou pozici místopředsedy bude zastávat Petr Slepička, na jehož bedrech pak bude sportovní činnost klubu.

„Před námi je spousta práce, z prvního zasedání Výkonného výboru, jehož složení vzešlo z nedávné mimořádné Valné hromady, mám ale dobrý pocit. Vidím v něm tým, který je dobře poskládán pro zvládnutí všech úkolů, které jsou před námi a pro zajištění toho, že SK Benešov bude klubem otevřeným, transparentním, standardně fungujícím, dobře komunikujícím a silným. Silným organizačně, finančně i sportovně. Stal jsem se sice dnes leaderem toho týmu, ale fungování SK Benešov určitě nebude tzv. oneman show, bude to týmová práce, a i proto jsem rád, že mým nejbližším spolupracovníkem se v roli místopředsedy dnes stal Petr Slepička, který by měl mít na starosti velmi důležitou sportovní stránku chodu jednotlivých týmů a celého klubu. Těším se na spolupráci s ním a se všemi v týmu Výkonného výboru,“ uvedl Tomáš Novák na klubovém webu, jako nový předseda Výkonného výboru SK Benešov.

David Turek