Doplnění této nádrže do celé investice na návrat tramvají do horní části Václavského náměstí schválili včera pražští radní. „Nádrž bude podzemní,v prostoru spodní části horní poloviny náměstí a na povrchu nebude žádným způsobem zřetelná,“ řekl Filip Jiřík, projektový manažer Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP).

Požadavek na retenční nádrž vzešel ze studie na revitalizaci celého náměstí, DPP koordinuje přípravu s Pražskou vodárenskou společností (PVS). Odhadované náklady jsou 180 milionů korun.

Nádrž sníží riziko vytopení metra

„Nádrž by ve své akumulační části sloužila pro zachycení dešťových vod ze zpevněných ploch a přilehlých střech v horní polovině náměstí. Takto akumulované vody by sloužily k zajištění závlahy zeleně v celém prostoru Václavského náměstí,“ uvádí se v městském materiálu. Současně má snížit riziko spojené s přívalovými dešti, například hrozbu vytopení vestibulu metra v polovině náměstí, k němuž dochází.

Prezentace návratu tramvají na Václavské náměstí

Dopravní podnik aktuálně podle pověření radních připravuje projekt stavby tramvajové trati na Václavském náměstí, retenční nádrž by měla mít na starost PVS.

Poslední plán Prahy počítá s tím, že tramvaje pojedou po stranách náměstí. V jeho středu má vzniknout promenáda pro pěší. I nadále v návrhu zůstává rozšíření chodníků, nová stromořadí, samostatný pruh pro cyklisty a snížení počtu parkovacích míst. Se stavbou se má začít v roce 2022.