Miminko a jeho sourozenci ve věku 2, 5, 6 a 7 let žili se svými rodiči v bytě, kde se téměř netopilo, nebyla k dispozici teplá voda, byl tam obrovský nepořádek. Sourozenci neměli hygienu přiměřenou jejich věku a neměli ani výživu, kterou by potřebovali. Josef M. a Nikola Č. také výrazně zanedbávali péči o zdravotní stav svých potomků, když s nimi nedocházeli na pravidelné lékařské prohlídky a na doporučená vyšetření. Rodiče nezajímalo, že jejich nejstarší dcerka by měla absolvovat povinnou předškolní docházku. Do školky ji posílali jen sporadicky. Ze 126 dní povinné docházky se tak dostavila jen ve 43 případech. Více než polovina absencí zůstala neomluvena.

Nemocné miminko převážel vrtulník

Vzhledem k přístupu rodičů jim byly z rozhodnutí domažlického okresního soudu všechny děti odebrány a svěřeny do péče Klokánku. Právě to zachránilo dvouměsíční miminko. Poté, co bylo podle informací Deníku doslova vyhrabáno z hromady odpadků, skončilo na vyšetření, jež prokázalo akutní bronchiolitidu a akutní bronchitidu, na základě čehož bylo hospitalizováno v nemocnici.

Jeho stav se poté výrazně zhoršil a muselo být letecky převezeno na dětskou kliniku v Plzni, kde chlapečka stabilizovali. „Byl léčen pro akutní respirační selhání, akutní bronchiolitidu, pravostrannou pneumii s atelektázou, centrální tonusovou poruchou hypotinie, centrální koordinační poruchou a parciálním anomálním návratem plicních žil… Tento zdravotní stav byl způsoben zanedbáním akutního zánětu průdušek, kdy obvinění nevyhledali s nezletilým ošetření u praktického dětského lékaře,“ uvedl v rozsudku, který má Deník dispozici, soudce Jan Švígler.

Za ohrožování výchovy dítěte hrozil otci a matce až pětiletý nepodmíněný trest, neboť vše trvalo delší dobu, ale za mříže nemusel ani jeden z nich. Muž byl odsouzen k ročnímu trestu s podmínečným odkladem na zkušební dobu čtyř let. Žena dostala šestiměsíční trest, odložený na zkušební dobu jednoho roku. Verdikty jsou pravomocné.