Certifikační komise pro značku Kraj blanických rytířů regionální produkt® udělila certifikát pěti novým žadatelům. Magda Kubiasová žádala o značku pro své vinuté perly a z nich vyrobené šperky. Ta udělala ze svého koníčku zaměstnání. Vinuté perly vyrábí nad sklářským kahanem ze skleněných tyčí a každá je zaručený originál.

 Rodinný pivovar Švihov získal značku pro svá piva, která vaří podle staré holandské a belgické receptury, ovšem z ryze lokálních surovin. Společnost Benea žádala o certifikát pro své vybrané chleby (karbovaný, podmáslový, samožitný). Společnost má v kraji dlouholetou tradici.

Václav Vilímovský požádal o udělení značky pro své vyzrálé hovězí a drůbež (kuře, kachna), která je krmena pouze kukuřičnou směsí. Je vyučený truhlář, který se sám vypracoval na jednoho z nejlepších v produkci vyzrálého hovězího u nás. Jeho produkty jsou vyhlášené nejen v kraji či republice, ale našli si oblíbení už i za hranicemi. 

Posledním uchazečem o značku byla Karolína Josková z Karhule. Bývalá produkční, která za sebou nechala život ve městě a našla sebe samu v malé vesnici pod Blaníkem, kde má nemalou bylinnou zahradu, kterou obhospodařuje „po staru“ (podle našich babiček).

Výrobek musí splňovat předepsaná kritéria

V současné době může značku Kraj blanických rytířů regionální produkt® používat již přes třicet certifikovaných výrobků a služeb. Aby mohl žadatel značku získat, musí jeho výrobek nebo zařízení splňovat předepsaná kritéria. K nim patří zejména jasná vazba na region a jeho tradici, dále kvalita a ohled na životní prostředí. Nově lze certifikovat i zážitky, které nezažijete nikde jinde, než v našem regionu. 

Další kolo udělování této regionální značky proběhne na podzim roku 2020. Případní zájemci o značku se mohou průběžně hlásit u koordinátorky regionální značky Evy Albertové. Značku uděluje Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s Asociací regionálních značek, turistickou oblastí Kraj blanických rytířů, Místní akční skupinou Posázaví, Místní akční skupinou Voticko a Chráněnou krajinnou oblastí Blaník. 

Eva Albertová