Poslední doklad podivné krajské dopravní politiky přišel letos v únoru. Po téměř třiceti letech čekání se tehdy Olbramovice dočkaly stavebního povolení silničního obchvatu. Tuto zprávu Krajský úřad Středočeského kraje hrdě uveřejnil v médiích – bohužel už zapomněl dodat, že Řízení o vyvlastnění pozemků potřebných pro stavbu bylo přerušeno, a stavět se tudíž jen tak nebude. Problém je mj. v pasivitě Kraje při výkupu pozemků pro potřebné stavby. Sporné pozemky mohl Kraj vykoupit (není vázaný tabulkami ŘSD) a postoupit ŘSD.

Rozdíl v cenách by nebyl pro krajský rozpočet rozhodně nic neúnosného. Jenže se zdá, že Kraj v čele s hejtmankou Jermanovou, jež je horlivou propagátorkou středočeské D3, olbramovický obchvat, potažmo situace místních obyvatel, vůbec nezajímá. V dubnu loňského roku hejtmanka podepsala memorandum o urychlení výstavby D3 a D4 – bohužel nepodepsala (a ani neiniciovala) žádné memorandum o zlepšení neúnosné situace v dopravním koridoru silnice I/3.

Za cenu četných omezení občanů a za velké peníze se zde provádí drobné změny (značení apod.), zatímco zásadní opatření, která by zlepšila průjezdnost a bezpečnost provozu a ulevila okolním obcím, prostě chybí. Všichni při tom víme, že klíčové problémy jsou na této silnici právě v Olbramovicích, Benešově a Miličíně a dále v nedostatečné dopravní kapacitě mezi Benešovem a Mirošovicemi. 

Najde se adekvátní řešení?

Jaká další důležitá zlepšující opatření – kromě řešení v Olbramovicích, Benešově či Miličíně – připadají v úvahu? Jde o dostavění nájezdů, sjezdů a mimoúrovňových křižovatek v celé trase frekventované silnice I/3 (měly by nahradit stávající nebezpečné „T“ křižovatky), změnu uspořádání jízdních pruhů na 2 + 2 oddělené svodidlem v úseku Benešov–Mirošovice (právě zde je totiž zhruba dvojnásobná dopravní intenzita oproti jižní části silnice I/3 v našem kraji) a obchvat Křešic na silnici I/18 v blízkosti spojení obou silnic u Olbramovic. 

Nejde jen o opomíjení modernizace I/3, které by mohlo dopraví problémy regionu rychle vyřešit, a o protežování problematické středočeské D3, jejíž výstavba (dojde-li k ní) se ztrácí v budoucnosti. Rozporuplná je i celá koncepce. Kraj podporuje navýšení automobilové dopravy vedené do Prahy prostřednictvím středočeské D3, ale současně plánuje její omezení, podílí se na projektu omezení automobilové dopravy v hlavním městě To odporuje i Dopravní politice ČR – vrcholnému vládnímu strategickému dokumentu resortu. Na tuto situaci samozřejmě doplácejí místní obyvatelé. 

Pavel Šidák