Byl tedy tento pořad také připomínkou autora monumentálního a nezaměnitelného díla, který svým prvním románem Pekař Jan Marhoul, inspirovaným prostředím a lidmi Benešova, zde zanechal trvalou stopu.

S podtitulem „Konec starých časů“, odkazující k jeho známému zfilmovanému románu z roku 1934, byl pro návštěvníky připraven zajímavě koncipovaný pořad, který Vančuru představil v šesti ukázkách z jeho díla v poloze převážně hravé a humorné. Úvodem večera zazněla od Pavla Hozy a Františka Kreuzmanna milá slova poděkování všem, kdo se na tomto svátku uměleckého slova již šestý rok podílejí. Jako prolog k večeru zasvěcenému V. Vančurovi přednesl básník V. Janovic svůj esej Soumrak alchymistů, který je obranou poesie a krásného slova a jejich potřeby v dnešním světě rozkládajících se hodnot. V sugestivním podání herců Petra Halíčka, Františka Kreuzmanna a studentky DAMU Sáry Osobové zazněly postupně ukázky z románu Pekař Jan Marhoul, pohádkově laděného Kubuly a Kuby Kubikuly, románů Markéta Lazarová, Konec starých časů, Luk královny Dorotky a Rozmarné léto. Mluvené slovo bylo prokládáno dobovými písněmi z dvacátých a třicátých let minulého století v podmanivém přednesu Sáry Osobové za doprovodu osvědčených hudebníků, klavíristy Zdeňka Dočekala a klarinetisty Michala Kostiuka.

Ze symbiózy Vančurova vypravěčského mistrovství, podpořeného krásou jazyka i strhujícím podáním všech účinkujících, a lehkých rytmů písní, vyrůstala příjemná atmosféra celého večera a obklopovala všechny přítomné návštěvníky dotykem krásy. Tento nadmíru vydařený a doslova osvěžující pořad zakončil letošní ročník literárního festivalu, který po 2 letech proběhl bez přerušení podle plánu.

Děkujeme ještě jednou všem, kdo se podílejí na jeho organizaci, městu Benešov za přispění a podporu, bez níž by tento svátek literatury a mluveného slova nemohl existovat, a těšíme se na ročník příští.