Budovu město v loňském roce po dvouletém jednání zakoupilo. Spodní přístavbu budovy – obchod – chce město pronajímat, ideálně jako obchod s potravinami či se smíšeným zbožím. Miličínský úřad spolupracuje s odborníky na koncepci využití hotelu. Vizí je využít přízemí jako školní kuchyni s jídelnou, kterou by městys mohl využívat i pro společenské a kulturní účely.

V prvním patře hotelu jsou zařízené pokoje a apartmány, které by mohly v budoucnu sloužit jako byty či pro krátkodobé ubytování. Čtrnáct pokojů ve druhém patře je připravených pouze stavebně.

Dalším důležitým projektem je očekávaná oprava komunikace I/3 v délce 344 metrů, kterou město Miličín aktivně připomínkuje. V místech dnešní odbočky na Záhoří by měl vzniknout kruhový objezd o průměru 35 metrů, který umožní zrušení odbočovacích pruhů, otáčení autobusů a měl by přispět k bezpečnosti jak řidičů, tak chodců. Výstavba je plánovaná na jaro příštího roku. Trvat bude deset měsíců.

S tímto projektem rekonstrukce silnice I/3 souvisí městem zadaná a již zpracovaná studie malého autobusového nádraží a parkoviště v místech dnešního parkoviště mezi hotelem a benzinovou pumpou.

„V plánu máme vytvoření parkovacích stání, stání pro karavany, stání a zázemí pro řidiče autobusů, veřejných WC a doplnění zeleně. Rádi bychom využili i parkoviště za hotelem ve směru na Prahu, a to pro dlouhodobější stání pro návštěvníky Miličína. Parkoviště u školní zahrady by pak mělo sloužit primárně pro rodiče dětí základní školy a pomoc odvést provoz z ulice mezi základní a mateřskou školou,“ vysvětluje starosta Miličína Václav Karda.

Projektant nyní pracuje na projektu technického zázemí, sběrného místa a kompostárny naproti bývalému výrobnímu závodu Elko (ve směru na Chlistov). Místo už je stavebně připraveno, za areálem město nechalo vysadit ovocný sad.