V NTM byli žáci rozděleni do dvou skupin tak, aby si mohli dostatečně užít výklad průvodce, který se týkal expozice DOPRAVA a zároveň se mohli aktivně zapojit do činností v rámci workshopu.

Na workshopu Mechanismy se žáci seznámili s principem mechanismů na několika modelech a pomocí praktických ukázek funkce základních čtyřčlenných mechanismů, jako např. mechanismus stěračů, šicího stroje, pantografu a kompresoru, si pak model propojili s realitou.

V expozicích žáci tyto mechanismy pak uviděli na vystavených exponátech jízdních kol, motocyklů, automobilů, lokomotiv i tiskařských strojů. Žáci rovněž obdrželi i pracovní listy, do kterých postupně vyplňovali otázky týkající se automobilové dopravy.

Pokud byli žáci vnímaví, všechny odpovědi na otázky našli právě v expozici DOPRAVA. NTM má několik stálých expozic, které jsou velmi zajímavě rozvrženy po rozsáhlém komplexu muzea. Kromě expozice DOPRAVA je velmi zajímavá i expozice Rudný a uhelný důl, Hornictví a Měření času.

S ohledem na omezený časový prostor nebylo možné všechny expozice projít, ale i tak si žáci určitě odnesli zážitek z této akce a cenné informace, které pak mohou využít nejenom při teoretické výuce, ale i v rámci odborného výcviku.