Každá třída obchodní akademie si připravila v tělocvičně svoji zhruba desetiminutovou až čtvrthodinovou prezentaci předem vylosované země, při níž žáci s humorem sobě vlastním představili například známé osobnosti z historie a kultury, významné a zajímavé historické události, vybraná místa daného státu a záležet si dali i na výběru hudby, pohybovém ztvárnění, kostýmech, kulisách, rekvizitách a doplňující dataprojekci.

Veškeré prezentace probíhaly minimálně z poloviny v cizím jazyce (zbylá část mohla být v češtině), v jednotlivých vystoupeních tak byla slyšet například angličtina, němčina, ruština, francouzština, slovenština, italština, polština, maďarština a španělština. Koordinátorkou projektového dne byla vyučující jazyků Kateřina Nováková a jednotlivé prezentace posuzovala porota, kterou spolu s ředitelem školy tvořily ,,netřídní“ vyučující. Porota měla opravdu nelehký úkol, ale snažila se o maximálně objektivní a spravedlivé hodnocení.

A jak tedy dopadlo soutěžní klání o nejlepší prezentaci? Pomyslné zlato vybojovaly hned dvě třídy - 3. C, která publiku nabídla to nej ze Španělska, a 3. B prezentující Českou republiku. Stříbrnou příčku obsadila 2. C s Rakouskem a na 3. místě zabodovala s Řeckem 3. A. Tyto uvedené třídy také obdržely z rukou ředitele školy a koordinátorky Evropského dne jazyků na vlašimské OA diplomy a finanční poukazy na občerstvení. Vítězné třídy navíc získaly možnost využít jeden den navíc na exkurzi či výlet dle vlastního výběru. Zvláštní cenu poroty právem obdrželi ukrajinští žáci prvních ročníků za prezentaci Ukrajiny, kterou zaujali a v mnoha případech také dojmuli i ostatní žáky školy.

Jak se však shodli učitelé i žáci, rovněž ostatní vystoupení prezentující například Německo, Polsko, Francii, Slovensko, Itálii, Velkou Británii a Maďarsko byla skvělá, rozhodně stála za zhlédnutí a všichni zainteresovaní žáci jednotlivých tříd se tak zasloužili o velmi pěkné projektové dny na škole.

Autor: Tomáš Lichtenberg, OA Vlašim