V průběhu jednotlivých případů trestního práva si žáci nejen připomenuli teoretické znalosti z hodin práva, ale právě životní osudy jednotlivých obviněných se stávají vynikající prevencí trestnosti do jejich vlastního života.

Letos poprvé měli zároveň možnost vidět v praxi využití techniky přímého přenosu obviněného přímo z prostor věznice místo nákladné eskorty, které bylo dříve v takovýchto případech zapotřebí.

Po ukončení soudního procesu žáci využili prostor na diskuzi k danému případu, ale i pro dotazy na život právníka a soudce.

Velice děkujeme Mgr. Vosmanskému a Mgr. Vávrovi za jejich přístup a ochotu při vysvětlování jednotlivých zákonitostí, postupů i kuriozit z vlastní právní praxe. Soudní líčení jsou pro žáky vždy atraktivní formou praktické výuky.