Naplánovaná exkurze byla součástí celopololetního grantového projektu „Buďme hrdi!“, pod patronací The VELUX Foundations. Společně jsme se dopravili autobusem na místo a již před vstupem do muzea si začali žáci dělat fotografie i selfíčka u strážní budky. To se ukázalo jako velmi zajímavé a inspirativní, neboť u toho naši žáci setrvali celkem dlouhou dobu, než se většina vystřídala.

Zpřístupněnou částí komplexu muzea nás provedl velice příjemný a velice dobře věci znalý průvodce. Nejen, že podával našim žákům ucelené, profesionální informace o jednotlivé bojové technice, ale navíc to činil srozumitelně, vstřícně a s obrovským zaujetím pro věc. Žáci se dozvěděli nejen technické informace o jednotlivých bojových prostředcích, ale i zajímavosti z slavné historie (jejich nasazení v boji), při jejich získávání pro muzeum nebo tzv. perličky „z kuloárů“.

Žáci mohli porovnat východo a západo evropskou produkci například tanků nebo samohybných děl. A to například v „toku času a dějin“. Tedy od začátku 20. století, konkrétně před 1. světovou válkou až po 60. léta 20. století. A v neposlední řadě i naší novější vojenskou techniku.

Expozice byli interaktivní, se spoustou zajímavých zastavení. Žáci viděli například štáb armády, spojařské velitelství nebo obchod s potravinami.

Na závěr si průvodce nechal to nejlepší. Žáky vzal do zákopů 2 světové války. Celou exkurzi jsme završili prohlídkou „bojových pozic“. Tedy prohlídkou, či lépe řečeno průchodem, bojových pozic v zákopech 2. světové války.

Žáci procházeli mimo jiné pod tankem, který bylo nutné podejít. Současně se mohli žáci podívat do vnitřku tohoto tanku poklopem v podvozku tanku. Průvodce žákům pustil dobovou zvukovou kulisu bojů v zákopech. Průchod bojových pozic se tímto stal pro žáky zcela autentickým, neboť byl za účasti intenzivní zvukové kulisy, hlasitého vrčení tankového motoru, hluků bojů, výkřiků i za zvuků skutečné bojové palby z jednotlivých pěchotních zbraní. Z čehož byli žáci částečně nadšeni a drobně poděšeni. Díky čemuž si uvědomili hrůznost a nesmyslnost války.

Celá exkurze se žákům velice líbila, byla pro ně protiválečně inspirativní. Většina se vyjádřila, že se v tomto muzeu zastaví ještě minimálně jednou se svými rodiči či kamarády. Bonusovou tečkou celé exkurze pak bylo vyfocení se před legendárním tankem T34 natřeným na růžovo.