Poté jsme se s celou družinou skládající se z dětí, učitelek a rodičů vydali do vsi, kde jsme navštívili starostu obce Bohumila Ježka. Děti mu vyprávěly legendu o sv. Martinovi, zazpívaly písničky, věnovaly mu podkovu pro štěstí, kterou s učitelkami vyrobily a rovněž nabídly všem přítomným svatomartinské cukroví.

Za spoluúčast na této pěkné české tradici děkujeme Lucce Koubkové a Janu Velebovi, kteří se ujali role sv. Marina a jeho družky, rodičům, starostovi Bohumilu Ježkovi, Mirce Žákové a Petře Haškové z úřadu městyse.

Autor: Mirka Strakatá